slider11212201416292337.png slider21212201416292235.png slider31212201416292285.png slider41212201416292385.png

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM​

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM

Văn phòng: 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

 Điện thoại: (84.8) 39 91 42 11

 Website: fit.hcmunre.edu.vn

 Email: fit@hcmunre.edu.vn

 Phó Trưởng khoa: ThS. NCS. Cao Duy Trường

 Email: caoduytruong@hcmunre.edu.vn

TỔNG QUAN:

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Đội ngũ giảng viên có tuổi đời trung bình rất trẻ và năng động, với phần lớn các giảng viên có trình độ sau đại học. Hiện nay, Khoa có 14 giảng viên cơ hữu và cán bộ chuyên trách, trong đó …. Tiến sĩ và …. Thạc sĩ. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa  còn được sự hỗ trợ từ các GS. TS., chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Tin học môi trường, Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám…

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU- ĐÀO TẠO:

   Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS); và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

NGÀNH ĐÀO TẠO:

     Đào tạo  bậc đại học, cao đẳng ngành Hệ thống thông tin và ngành Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám (GIS & RS).
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên & Môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

           Phó Trưởng khoa: ThS. NCS. Cao Duy Trường

           Phó Trưởng khoa: TS. Trần Thống Nhất

Click vào đây fit.hcmunre.edu.vn để truy cập vào trang thông tin của khoa  Hệ thống Thông tin và Viễn thám

 

 

Danh sách bài viết liên quan